Črpalka

Pri položaju Črpalke, naj prejemnik zajaha stol, partner pa naj počepne na stol za njim. Prejemnik naj stol pri miru drži tako, da se ga oklene z rokami, paziti pa mora tudi na to, da ga v navalu navdušenja ponesreči ne prevrne!

Opomba: uporabite trden stol!